Nieuws

Verkeersagressie

Publicatiedatum:

Verkeersagressie

Vertegenwoordigers, vrachtwagenchauffeurs, vuilnisophalers… allemaal beroepen waar werknemers vaak de baan op moeten en in sommige gevallen geconfronteerd worden met het agressief gedrag van andere weggebruikers. Maar ook de gewone chauffeur of fietser die occasioneel een ritje maakt loopt het risico hier vroeg of laat mee in aanraking te komen. 

Bumperkleven, niet gebruiken van richtingaanwijzers, middenvakrijders… het is nog maar een beperkte selectie van dingen waar Belgische chauffeurs zich aan storen. In veel gevallen kan dit leiden tot frustraties al zeker in een samenleving waar mensen veel tijdsdruk ervaren en veelal gefocust zijn op hun eigen agenda, verantwoordelijkheden en persoonlijke situatie.

Frustratie kan ook ontstaan bij miscommunicatie in het verkeer. Onze verkeersregels zijn bedacht om de voorspelbaarheid van ons rijgedrag te verhogen om zo de verkeersveiligheid ten goede te komen. Wanneer mensen situaties anders inschatten dan verwacht, kunnen angst, stress en frustraties de kop opsteken.

Typerend is dat we de oorzaak van onze ergernissen vooral bij “andere” chauffeurs leggen. Het is een niet zo publiekelijk geheim dat vele mensen met een rijbewijs zichzelf tot de beste chauffeurs van Vlaanderen rekenen. Vaak overschatten mensen hun eigen rijvaardigheden en vinden we vooral dat de “andere” te kort schiet. Wanneer we zelf een niet zo verstandig maneuver uitvoeren gaan we dit veelal minimaliseren of zijn we mild voor onszelf, wanneer anderen dit doen wordt dit zeer dikwijls uitvergroot en gaan we er in een groot aantal gevallen vanuit dat dit dan ook nog eens opzettelijk gebeurde.

Uit onderzoek van verkeersinstituut VIAS blijkt dat in 2021, 54% van de Belgen slachtoffer geworden is van agressie in het verkeer. Zorgwekkend is vooral dat het in 7% van deze gevallen ging over fysieke agressie. 1 op 15 chauffeurs verklaart dat ze tijdens zo een incident uitgestapt zijn met de intentie de andere te intimideren of het letterlijk “ uit te vechten”. Dit zijn zorgwekkende cijfers en het staat in schril contrast met het totale beeld van de samenleving waar mensen dit gevoel van agressie minder ervaren.

Het valt voor een groot stuk te verklaren doordat veel chauffeurs zich ongenaakbaar wanen in hun wagen, die zij tevens beschouwen als een persoonlijke ruimte. Door dit zelfingenomen gevoel komt het wel eens voor dat de brave huismoeder of de lieve opa in uitzonderlijke gevallen ook wel eens een middenvinger durft op te steken of een wegwerpgebaar gaat maken. Een gedrag dat velen onder hen nooit zouden stellen wanneer ze niet in hun wagen zouden zitten. Een auto maakt ons voor een stuk meer anoniem, waardoor we minder belang gaan hechten aan normen en waarden. Wanneer andere bestuurders met dit gedrag worden geconfronteerd kunnen zij dit echter ervaren als een enorm gezichtsverlies wat in sommige gevallen kan uitmonden in een conflict.
Tips om verkeersagressie te vermijden:

  • Wees even kritisch voor jezelf als voor de andere en probeer in de eerste plaats zelf de verkeersregels te respecteren
  • Ga er niet per definitie vanuit dat het foutief maneuver van de andere “bewust” gebeurde. Gebrek aan concentratie, afleiding of vermoeidheid kunnen hier ook aan de basis liggen.
  • Probeer “defensief rijgedrag” aan te houden. Dit zal je opties vergroten om te anticiperen op onverwachte overtredingen van andere weggebruikers.
  • Wanneer je zelf een fout hebt gemaakt en je stelt vast dat de andere bestuurder zich agressief opstelt, ga dan zeker niet mee in de emotie en probeer je non-verbaal te verontschuldigen hiervoor.
  • Laat de ander geen gezichtsverlies lijden want dit kan leiden tot een agressie verhogende reactie. Ons voertuig gebruiken we om veilig van punt A naar punt B te rijden. Conflictsituaties zetten hier een hypotheek op.
  • Stap tijdens een geval van verkeersagressie nooit uit jouw wagen en laat de ramen gesloten.
  • Hou er steeds rekening mee dat een beperkt aantal bestuurders “onder invloed” rijdt. Alcohol en/of drugs kunnen een effect hebben op het gedrag waardoor mensen veel minder voorspelbaar en in sommige gevallen ook agressiever uit de hoek kunnen komen.

Mocht je toch op een bepaald moment slachtoffer worden van agressie in het verkeer neem dan onmiddellijk contact op met de hulpdiensten via het nummer 112. Achteraf kan je ook, afhankelijk van de ernst van het conflict, klacht neerleggen bij de lokale politie.
 

Elektrische fietsen: handig! Maar wees bewust van de risico’s