Nieuws

oudermishandeling

Publicatiedatum:

Ouderenmis(be)handeling

Wat is ouderenmishandeling?

Het valt wel eens voor dat ouderen op hulp van familie en vrienden aangewezen zijn eens ze zelf wat minder te been zijn. In de meeste gevallen zien we dat het voor de familie geen probleem vormt om een handje toe te steken maar helaas bestaan er ook jammerlijke voorbeelden waarbij ouderen in dergelijke situatie lijden onder geweld. In zo’n gevallen spreken we over ouderenmishandeling of ouderenmisbehandeling.

We kunnen verschillende vormen van ouderenmishandeling onderscheiden, afhankelijk van de vorm van geweld. De twee meest voorkomende vormen van geweld bij ouderenmishandeling zijn enerzijds fysiek geweld (waaronder duwen, trekken, slaan, …) en anderzijds heb je ook psychisch geweld, vaak onder de vorm van verbale uitingen (zoals bedreigingen, beledigingen, vernederingen,…) .

Geweld kan zich ook uiten door ermee te dreigen huishoudgeld niet te betalen, eigendommen af te nemen of toekomstige erfenissen reeds te verbrassen. Ondanks dat deze vorm minder gekend is, is de impact er niet minder om. Hier spreken we over financieel geweld

Als laatste willen we ook nog benadrukken dat ‘niets’ doen evengoed een vorm van geweld kan zijn. Ouderen die verwaarloosd worden, onvoldoende verzorging krijgen of veel alleen gelaten worden, lijden onder passief geweld.

Hoe herkennen?

Het is niet eenvoudig om signalen van ouderenmishandeling te herkennen. Heel vaak komen de signalen niet aan de oppervlakte of ontkennen de slachtoffers de feiten. Daarenboven is het moeilijk om een grens te trekken tussen wat nog net wel of net niet meer onder de term ‘ouderenmis(be)handeling’ valt.

Er bestaan risicofactoren die een invloed hebben op de kans op ouderenmishandeling. Zo zien we dat ouderen met een depressie, dementie, communicatieproblemen, sociale isolatie, afhankelijkheid van zorg of/en financiële problemen meer kans lopen om slachtoffer te worden. Vaak zal dit in combinatie zijn met risicofactoren bij de zorgpleger. Zorgplegers die instaan voor een oudere en zelf lijden onder een depressie,  een verslaving of financiële afhankelijkheid van de oudere, hebben een grotere kans om geweld te plegen. 

Signalen die mogelijk een indicatie zijn van ouderenmishandelingen:

  • Tekenen van verwaarlozing;
  • Verhalen over onverklaarbare valpartijen;
  • Verbanden of aanwijzingen van andere verwondingen;
  • Tekenen van ondervoeding;
  • Achteruit gaan zonder echte fysieke redenen;
  • Ander gedrag vertonen;
  • Zelfmoordpoging ondernemen

Wat kan je doen?

Als je iemand kent die slachtoffer is, je zelf slachtoffer bent of met vragen rond het thema zit, is het belangrijk om dit zo snel mogelijk bespreekbaar te maken en indien nodig actie te ondernemen.

Wanneer er een acuut gevaar dreigt, verwittig je de politie op 101. Voor medische hulp kan je 112 contacteren. Indien je met vragen zit, kan je je richten tot je huisarts of bij iemand van gezinshulp. 

Indien je een laagdrempelig kanaal wil bereiken, kan je terecht bij het gratis nummer 1712: de hulplijn bij vragen over geweld. Deze dienst biedt een luisterend oor en kan helpen bij het maken van een inschatting over het geweld. Daarnaast kunnen ze je ook helpen zoeken naar een oplossing. 

Bronnen:

 

Elektrische fietsen: handig! Maar wees bewust van de risico’s