Nieuws

Publicatiedatum:

DRINGEND MEDISCHE HULP

Een valpartij, ongeluk of ernstige ziekte, het kan ons allemaal overkomen… gelukkig beschikken we in België over een goed bijstandsnetwerk waar we dan beroep op kunnen doen. In geval van dringende medische hulp kan je dag en nacht bellen naar 112 (Europees noodnummer) of 100 (enkel België). In de praktijk is het van geen belang welk nummer je belt want beide nummers worden door dezelfde centrale beheerd. De noodcentrale stuurt altijd de dichtstbijzijnde beschikbare ziekenwagen en zal de patient overbrengen naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Enkel een arts kan toestemming geven aan de ambulanciers om tot maximaal 10 kilometer af te wijken van het dichtstbijzijnde ziekenhuis.

 

BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR DE NOODCENTRALE:

  • Waar is de noodsituatie? Geef de juiste locatie door (gemeente, straat en huisnummer, kruispunt, kilometerpaal,…)
  • Wat is er precies gebeurd? (ongeval, hartaanval, hevige bloeding, …)
  • Over hoeveel personen gaat het?
  • Identificeer jezelf
  • Blijf aan de lijn… de medewerker van de noodcentrale zal je indien nodig bijstaan tot de aankomst van de hulpdiensten.

ZIJN DE KOSTEN VAN DE ZIEKENWAGEN GRATIS?

  • Voor elke dringende interventie van de ziekenwagen na een 112/100-oproep wordt, sinds 1 januari 2019, een vast bedrag van 62,11 euro aangerekend.
  • Het ter plaatse komen van de ziekenwagen volstaat om het bedrag aan te rekenen, of de patiënt al dan niet naar het ziekenhuis wordt vervoerd, speelt geen rol. 
  • De verplichte ziekteverzekering (zoals CM, Liberale Mutualiteit, OZ, …) betalen deze kost niet terug. Indien je beschikt over een hospitalisatie verzekering dan betalen zij vaak deze kosten terug, onder bepaalde voorwaarden, controleer hieromtrent best je contract.
  • Wanneer de noodcentrale beslist om ook een MUG (Medisch Urgentie Groep) uit te sturen omwille van een levensbedreigende situatie zal hiervoor geen extra kosten aangerekend worden. Kosten gelinkt aan de prestatie van de urgentie arts zullen volgens de normale honorarium tarieven aangerekend en vergoed worden door de ziekteverzekering en/of hopitalisatieverzekering

 

WAT ALS JE PER ONGELUK NAAR HET NUMMER 112 OF 100 BELT?

  • Hang niet op en meldt gewoon aan de hulpverlener dat het een vergissing is, op deze manier weet me dat er geen medische urgentie is.

Elektrische fietsen: handig! Maar wees bewust van de risico’s