Nieuws

Publicatiedatum:

De gemeenschapswacht – jouw aanspreekpunt in de straat

Mogelijk heb je ze al gespot in jouw stad of gemeente, de mannen en vrouwen in paarse jassen met als opschrift ‘Gemeenschapswacht’. Hun taak: zichtbaar aanwezig zijn op straat en optreden als laagdrempelig aanspreekpunt. Dit maakt dat gemeenschapswachten zowel een belangrijke sociale functie hebben maar ook een rol in criminaliteitspreventie. We kunnen hun taken onderverdelen in vier groepen: Informeren, melden, preventie en sensibiliseren.

Informeren

Steden en gemeenten zetten gemeenschapswachten in om hun burgers of bezoekers van de gemeente op de hoogte te brengen. Zo spreken ze mensen aan, hangen ze affiches op of delen flyers uit. Een makkelijke manier voor gemeenten om onder meer hun preventiecampagnes in de verf te zetten.

Melden

Door in het straatbeeld aanwezig te zijn, kunnen gemeenschapswachten vaak als eerste enkele vaststellingen doen. Bijvoorbeeld het melden van kapotte straatverlichting, putten in de straat, kapotte signalisatie, ... maar ook zwerfvuil of overlast. Door deze meldingen kunnen bepaalde ergernissen al verholpen worden alvorens iemand er hinder van ondervindt. Dit draagt op zich bij tot een grotere leefbaarheid van jouw gemeente.

Indien je zelf iets ziet of graag iets zou melden, kan je hen hier ook over aanspreken. Dit is een stuk laagdrempeliger dan een officiële melding maken gericht aan het gemeentebestuur.

Preventie

Ondanks dat gemeenschapswachten geen politionele bevoegdheden hebben, zorgen ze wel voor een ontradend effect voor potentiële daders van kleine criminaliteit zoals zwerfvuil, auto-inbraken, wildplassen, zakkenrollers, .... Door hun opvallend uniform en aanwezigheid in het straatbeeld, dragen ze bij aan de sociale controle in de gemeente.

Sensibiliseren

De gemeenschapswachten zullen ook doelgericht mensen aanspreken op hun gedrag. Mensen die foutparkeren op plaatsen die voorbehouden zijn voor mensen met een handicap, honden die loslopen, niet opruimen van hondenpoep, ... om zo voor iedereen de stad aangenamer te maken.

Gemeenschapswacht – vaststeller

Bij elke ‘dienst gemeenschapswacht’ is het ook mogelijk om een ‘gemeenschapswacht – vaststeller’ aan te stellen. Zo kunnen voor bepaalde inbreuken op gemeentelijke reglementen er sancties in de vorm van Gemeentelijk Administratieve sancties (GAS-boetes) uitgeschreven worden door ‘gemeenschapswacht – vaststellers’. De mogelijkheid om boetes uit te schrijven, zorgt voor meer respect voor hun functie bij die mensen die minder welwillend zijn.

Als je verdachte zaken opmerkt of graag iets wil aangeven aan de gemeente kan je de gemeenschapswachten in jouw gemeente of de gemeente die je bezoekt hierop aanspreken. Hun doel is bijdragen tot een aangename, leefbare en veilige stad of gemeente. Wil je weten of jouw gemeente gemeenschapswachten in dienst heeft? Bekijk de website van je gemeente, vraag ernaar of kijk even rond in je stad of gemeente.

Bron:

Elektrische fietsen: handig! Maar wees bewust van de risico’s