Nieuws

Publicatiedatum:

Contactonderzoek bij Covid-19

Sinds begin 2020 maakt COVID-19 een dominant deel uit van ons dagelijks leven. Deze pandemie heeft sinds december 2019 een enorme impact op ons leven en heeft ondertussen wereldwijd ongeveer 33 miljoen mensen besmet waarvan jammer genoeg meer dan 1 miljoen patiënten zijn overleden. Dankzij alle inspanningen van ieder van ons de afgelopen maanden zijn we erin geslaagd de piek opnieuw naar beneden te krijgen.

Ook vandaag blijft voorzichtigheid geboden en om te voorkomen dat COVID-19 zich opnieuw snel verspreid werd het Contactonderzoek in het leven geroepen. Onderstaand kan je enerzijds meer informatie terugvinden over wat Contactonderzoek juist is en anderzijds welke voorzichtigheid geboden is wanneer er een controleur voor jouw deur staat.


Vraagteken afbeelding

 Wat is Contactonderzoek


Met contactonderzoek proberen we samen te verhinderen dat het Coronavirus opnieuw opflakkert.


Wanneer je een Coronatest hebt laten afnemen en deze is negatief zal je huisarts je gegevens doorgeven aan een contactonderzoeker die telefonisch contact met je zal opnemen. Aan de hand van een vragenlijst zullen de personen met wie je contact had in kaart gebracht worden. Deze contacten zullen opgebeld worden en/of een huisbezoek krijgen van een contactonderzoeker.


Warning sign Voorzichtigheid bij contactonderzoek: Is de contactonderzoeker wel een echte onderzoeker?

 • Wanneer de contactonderzoeker je contacteert zal dit steeds via hetzelfde nummer gebeuren:
  Telefoon: 02 214 19 19
  SMS: 8811
  Geef dus nooit vertrouwelijke informatie door indien je gecontacteerd wordt door een ander nummer. 
 • Contactonderzoekers zullen nooit naar financiële gegevens van je vragen. Indien dit wel gebeurt stop dan onmiddellijk het gesprek en doe melding bij de politie
 • Wanneer je telefonisch niet bereikbaar was komt er een contactonderzoeker aan huis.
  Neem zeker volgende veiligheidsvoorschriften in acht:
  • Elke contactonderzoeker moet een badge dragen waarop duidelijk staat aangegeven dat zij werken voor de Vlaamse Overheid en het Agentschap van Zorg en Gezondheid. Hier staat ook een telefoonnummer op van het agentschap waarnaar je steeds kan bellen om te checken of de persoon die voor jouw deur staat wel degelijk voor contactopvolging werkt.
  • Vraag ter controle ook de identiteitskaart 
  • Laat niemand binnen die zich niet kan identificeren
  • Wees alert. Vraag gerust aan de contactonderzoeker om buiten even zijn mondmasker af te zetten zodat je duidelijk kan zien dat het dezelfde persoon is als de foto op de badge
  • Verwittig steeds de politie indien je twijfels hebt bij de echtheid van de controleonderzoeker


Bron: https://www.zorg-en-gezondheid.be/hoe-herken-je-het-contactonderzoek-bij-covid-19

Elektrische fietsen: handig! Maar wees bewust van de risico’s