Nieuws

Publicatiedatum:

BE-Alert- een verwittigd man/vrouw is er 2 waard

ALARMERINGSSYSTEEM

Wanneer er in je buurt een gevaarlijke situatie zich voordoet, is het voor je eigen veiligheid van groot belang dat je hier snel en correct van op de hoogte wordt gebracht. Om hieraan tegemoet te komen werd door de FOD Binnenlandse Zaken een communicatiesysteem opgericht om mensen binnen een specifieke regio snel te kunnen waarschuwen.

Dit alarmeringssysteem werkt aanvullend op de reeds bestaande verwittigingsmechanismen. Tot nu werd je, als er iets gebeurt, meestal op de hoogte gebracht via de aanwezige hulpdiensten, door de media of door een sirene-netwerk. Met het toevoegen van BE Alert kan je nu ook rechtstreeks informatie via SMS, vaste telefoon of email ontvangen.

NOODSTIUATIES

Wanneer er een noodsituatie voorkomt die een gevaar kan betekenen voor de inwoners van een bepaalde regio, kan de burgemeester of de provinciegouverneur dit systeem inschakelen om heel gericht al de betrokken mensen te waarschuwen. Dit kan gaan over overstromingen, brand met schadelijke of giftige rook, stroomonderbrekingen, problemen met het drinkwater maar ook nucleaire ongevallen.

Het grote voordeel van dit systeem is dat je ook op de hoogte zal worden gebracht over een gevaarlijke situatie bij je woonplaats ook als je niet thuis bent. Zo kom je niet voor verrassingen te staan bij het huiswaarts gaan.

INSCHRIJVEN

Wil je ook verwittigd worden door BE Alert als er iets gebeurt bij jouw woonplaats? Registreer je dan op de website www.bealert.be. Hier kan je je adres en alle mogelijke communicatiekanalen (GSM, vaste telefoon, email) die je wenst te gebruiken invoeren. Het is ook mogelijk om bijkomende verblijfplaatsen toe te voegen. Zo kan je ook verwittigd worden voor incidenten bij je tweede verblijfplaats, je werk, je vakantiewoning of de woonomgeving van familieleden.

Bron: www.bealert.be

Elektrische fietsen: handig! Maar wees bewust van de risico’s