Nieuws

Publicatiedatum:

Buurtinformatienetwerken

Een Buurtinformatienetwerk of een BIN is een samenwerking tussen de lokale politie, de lokale bestuurlijke overheid en buurtbewoners. Het doel is om informatie uit te wisselen tussen de politie en de burger. Via een BIN wil men zorgen dat de buurtbewoners meer belang hechten aan de preventie van criminaliteit en brand. Doordat de burger zelf betrokken wordt bij de veiligheid in zijn buurt, wil men de aangiftebereidheid en meldingsbereidheid verhogen.

Communicatie staat centraal in een Buurtinformatienetwerk. Een burger die lid is van een BIN kan rechtstreeks contact opnemen met de lokale politie. Abnormale feiten, gedragingen, voertuigen, personen... dienen zo snel mogelijk gemeld te worden aan de politie. De taak van de politie is dan om hier efficiënt op te treden. Het is niet de bedoeling dat de burger zelf gaat patrouilleren, achter een dader aangaat of opspoort. Ook mag de burger niet handelen in naam van de politie.

De politie stuurt ook zelf berichten naar de burger. Hierin kunnen onder andere preventiemaatregelen staan zoals de tip dat iedereen zijn lichten moet aansteken terwijl de politie de dader van een woninginbraak opspoort. Een BIN wordt opgericht om een veiligere leefomgeving te verwezenlijken. Zo mogen er ook meldingen gemaakt worden van sluikstorten, vandalisme, milieuproblemen, lawaaihinder...

Binnen het Buurinformatienetwerk wordt er altijd een coördinator aangeduid. Dit is iemand die nauw betrokken is met de buurt, die initiatief neemt en over voldoende sociale vaardigheden beschikt. De coördinator zorgt onder andere voor de informatie-uitwisseling en is het aanspreekpunt van het BIN.

Indien je een BIN wilt opstarten in je buurt, moet je jouw lokale politie contacteren.

De wijkagent

Misschien herinneren sommigen zich het beeld van de ‘champetter’, de persoon die iedereen kende en heel aanwezig was in de straat.

Carjacking

Een dag naar Antwerpen, een bezoek aan Brussel, met de wagen ben je erg snel. Alleen kan het ook risico’s inhouden...

Omgaan met frustraties, irritaties en agressie van mensen met Dementie

Dementie brengt bij mensen die aan de ziekte leiden een hele resem gedragingen te weeg, sommigen net iets minder aangenaam.